Abisko

1988
1-17 August

Karta
Photo album
Slide show

Diary
day 1
day 2
day 3
day 4
day 5
day 6
day 7
day 8
day 9
day 10
day 11
day 12
day 13
day 14
day 15
day 16
day 17

Ulf Mjörnmark
3 July 2003