Grass-of-Parnassus

Parnassia palustria
Abisko
20-31 July 1989

Abisko - Kratersjön - Tornehamn - Kiruna - Pärmet - Riksgränsen

Day
From
To
Distance(km)
Comment
1-2
Home
Abisko
-
Train to Abisko
3
Abisko
Abisko
- Become acclimatized, Excursion: Njulla
4
Abisko
Abisko
5
Excursion: Björkliden - Kratersjön - Tornehamn
5
Abisko
Abisko
-
Excursion: Kiruna
6
Abisko
Abisko
5
Excursion: Ridonjira
7
Abisko
Abisko
5
Excursion: Kårsafallen, Abisko Östra
8
Abisko Pärmet 10 Train to Kopparåsen, hike towards Vadvetjåkka
9
Pärmet Päremt -
Bad weather
10
Pärmet Abisko 10

11
Abisko Abisko - Excursion: Riksgränsen
12
Abisko Home - Train home