Mior - Hiking - Fjällflora
<-Previous |
Fjällbjörk | Betula pubescens | Downy birch

1999-08-17: Tjallingdalen, Bunnerfjällen