Mior - Vandringar - Fjällflora
<-Föregående |
Dvärgvide | Salix herbacea | Dwarf willow

1991-07-21: Artfjället