Mior - Vandringar - Fjällflora
<-Föregående |
Kung Karls spira | Pedicularis sceptrum-carolinum | Lousewort

1991-07-24: Artfjället