Mior - Vandringar - Fjällflora
<-Föregående | Nästa->
Lappspira | Pedicularis lapponica | -

1991-07-21: Artfjället