Mior - Vandringar - Fjällflora
<-Föregående |
Norsk pyrola | Pyrola norvegica | Round-leaved Wintergreen

1991-07-24: Artfjället