Mior - Vandringar - Fjällflora
Omalotheca norvegica