Mior - Vandringar - Fjällflora
Red campion

Rosebay Willowherb

Roseroot

Round-leaved Wintergreen

Round-leaved Wintergreen