<-Föregående | Nästa->

1989-07-29: Pärmet, på stigen till Vadvetjåhkka nationalpark norr om Torne Träsk.