Föreskrifterna har jag tagit från Naturvårdsverket. under Natur & naturvård och Nationalparker. Föreskrifterna finns där i pdf-dokument som jag har omvandlat till html-kod m.h.a. pdftohtml. Där finns också mer information om nationalparkerna. Hoppas ingen misstycker att jag på detta sätt "kopierat" föreskrifterna.

Padjelanta | Sarek | Stora Sjöfallet

Föreskrifter för Padjelantas nationalpark

Inom nationalparken är det förbjudet att
- anordna upplag
- dra fram mark- eller luftledning
- anlägga stig eller väg
- uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning
- bedriva militär övningsverksamhet
- företa vetenskapliga undersökningar
- bedriva kommersiell verksamhet
- gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt skada mark och block
- bortföra mineral eller annat geologiskt material
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar
- plocka eller gräva upp växter
- inplantera växt- eller djurart
- insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet
- jaga eller fiska
- använda motordrivet fordon eller motorbåt
- landa med luftfartyg
- flyga i dalgångar samt i övrigt under 300 meter över marken
- rida
- medföra hund
- sätta upp tavla, affisch e dyl
- ordna orienteringskontroller eller markerade spår

Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag från
angivna föreskrifter.


Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att
- personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd enligt
fastställd skötselplan
- tjänsteman i tjänsteärende angående rennärings-, polis-, eller
nationalparksförvaltningsärende använder motorbåt, terrängskoter på
snötäckt mark, flyger i dalgångar samt i övrigt under 300 meter över
marken eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda ärenden skall ske
till nationalparksförvaltningen innan genomförandet
- tjänsteman i tjänsteärende angående sjukvårds- eller räddningsärende
använder erforderligt fordon eller flyger i dalgångar samt i övrigt under 300
meter över marken eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda
ärenden skall ske till nationalparksförvaltningen om möjligt innan
genomförandet, i annat fall snarast efter utfört uppdrag
- medlem i Sirkas, Jåkkåkaska, Tuorpon, Luokta-Mavas, Serri och Udtja
samebyar i samband med renskötselarbete eller husbehovs- och yrkesfiske
använder motorbåt, terrängskoter på snötäckt mark eller flyger i dalgångar
samt i övrigt under 300 meter över marken eller landar med luftfartyg.
- medlem i Sirkas, Jåkkåkaska och Tuorpon samebyar jagar älg samt säljer
glödkakor, fisk o dyl
- plocka bär och svamp
- ta torra grenar och kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd
- medföra kopplad hund under tiden 1 januari-30 april.
- fiska i vatten upplåtna för fritidsfiske mot lösande av fiskekort.

Padjelanta | Sarek | Stora Sjöfallet

Föreskrifter för Sareks nationalpark

Inom nationalparken är det förbjudet att
- anordna upplag
- dra fram mark- eller luftledning
- anlägga stig eller väg
- uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning
- bedriva militär övningsverksamhet
- företa vetenskapliga undersökningar
- bedriva kommersiell verksamhet
- gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt skada mark och block
- bortföra mineral eller annat geologiskt material
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar
- plocka eller gräva upp växter
- inplantera växt- eller djurart
- insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa  djurlivet
- jaga eller fiska
- använda motordrivet fordon eller motorbåt
- använda roddbåt, kanot, kajak eller annan vattenburen farkost i Rapadalen nedströms Sarvesjåkkas tillflöde till Rapaätno
- landa med luftfartyg
- flyga i dalgångar samt i övrigt under 300 meter över marken
- rida
- medföra hund
- sätta upp tavla, affisch e dyl
- ordna orienteringskontroller eller markerade spår


Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag från angivna föreskrifter.

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att
- personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd enligt fastställd skötselplan
- tjänsteman i tjänsteärende angående rennärings-, polis-, eller
nationalparksförvaltningsärende använder motorbåt, terrängskoter på
snötäckt mark, flyger i dalgångar samt i övrigt under 300 meter över
marken eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda ärenden skall ske
till nationalparksförvaltningen innan genomförandet
- tjänsteman i tjänsteärende angående sjukvårds- eller räddningsärende
använder erforderligt fordon eller flyger i dalgångar samt i övrigt under 300
meter över marken eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda
ärenden skall ske till nationalparksförvaltningen om möjligt innan
genomförandet, i annat fall snarast efter utfört uppdrag
- medlem i Sirkas, Jåkkåkaska, Tuorpon samebyar i samband med
renskötselarbete eller husbehovs- och yrkesfiske använder motorbåt,
terrängskoter på snötäckt mark eller flyger i dalgångar samt i övrigt under
300 meter över marken eller landar med luftfartyg samt säljer glödkakor,
fisk o dyl
- plocka bär och svamp
- ta torra grenar och kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd
- medföra kopplad hund under tiden 1 januari-30 april inom hela
nationalparken samt hela året vid vandring på Kungsleden.

Padjelanta | Sarek | Stora Sjöfallet

Föreskrifter för Stora Sjöfallets nationalpark

Inom nationalparken är det förbjudet att
- anordna upplag
- dra fram mark- eller luftledning
- anlägga stig eller väg
- uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning
- bedriva militär övningsverksamhet
- företa vetenskapliga undersökningar
- bedriva kommersiell verksamhet
- gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt skada mark och block
- bortföra mineral eller annat geologiskt material
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och buskar
- plocka eller gräva upp växter
- inplantera växt- eller djurart
- insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet
- jaga eller fiska
- använda motorbåt eller motordrivet fordon utanför anvisade vägar och leder
- landa med luftfartyg
- flyga i dalgångar samt i övrigt under 300 meter över marken
- ställa upp husvagn eller bil med släppkärra annat än på anvisad plats
- ställa upp ark
- rida
- medföra hund
- sätta upp tavla, affisch e dyl
- ordna orienteringskontroller eller markerade spår

Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag från
angivna föreskrifter.

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att
- personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd enligt
fastställd skötselplan
- tjänsteman i tjänsteärende angående rennärings-, polis-, eller
nationalparksförvaltningsärende använder motorbåt, terrängskoter på
snötäckt mark, flyger i dalgångar samt i övrigt under 300 meter över
marken eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda ärenden skall ske
till nationalparksförvaltningen innan genomförandet
- tjänsteman i tjänsteärende angående sjukvårds- eller räddningsärende
använder erforderligt fordon eller flyger i dalgångar samt i övrigt under 300
meter över marken eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda
ärenden skall ske till nationalparksförvaltningen om möjligt innan
genomförandet, i annat fall snarast efter utfört uppdrag
- medlem i Sörkaitums och Sirkas samebyar i samband med renskötselarbete
eller husbehovs- och yrkesfiske använder motorbåt, terrängskoter på
snötäckt mark eller flyger i dalgångar samt i övrigt under 300 meter över
marken eller landar med luftfartyg samt säljer glödkakor, fisk o dyl
- plocka bär och svamp
- ta torra grenar och kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd
- färdas med motorbåt på Stora Sjöfallsleden
- medföra kopplad hund under tiden 1 januari-30 april inom hela
nationalparken. Vidare är det tillåtet att under hela året medföra kopplad
hund på Kungsleden samt inom ett område som i söder gränsar mot sjöarna
i Stora Lulevattnet och i norr mot kraftledningen.

Padjelanta | Sarek | Stora Sjöfallet