| Diary | Next->

1999-08-17: Tjallingån and Västra Bunnerstöten