Förord
Skåneleden är en vandringsled i Skåne. Det finns ingen vildmark, eftersom hela Skåne är kulturlandskap. Men även kulturlandskap är vackert, och det finns mycket av vacker natur i Skåne. Leden passerar genom alla typer av natur som man kan finna i Skåne. Genom djupa skogar, förbi vackra sjöar, längs åkerlandskapet, böljande backar, och långa havsstränder. Det finns ungefär 90 mil led att välja på. Leden är uppdelad i etapper om 10-20 km, med färdigställda vindskydd för övervattning. Där det inte finns vindskydd, finns vandrarhem, camping plats, eller annat boende i närheten. Man behöver ingen speciell utrustning, förutom bra skor, eventuellt regnkläder, mat för en eller flera dagar, och något att sova i om man ska övernatta. Leden passerar affärer och allmänna kommunikationer. Orange ledmarkeringar finns på stolpar och träd. Normalt kan man inte dricka vatten i sjöar och bäckar, men längs leden finns iordningsställda kranar eller brunnar ur vilka man kan få vatten. För det mesta får man nog ändå koka det. I övrigt hänvisar jag www.skaneleden.org som innehåller aktuell information om det mesta som kan behövas.

Jag fick en gång frågan om var man kan vandra i Skåne. Frågan ställdes av utländska gästforskare vid universitetet där jag arbetar. Då slog det mig att jag inte visste mycket om Skåneleden. I början av 1980-talet gick jag visserligen på leden kust till kust, och ås till ås, men det kom jag inte ihåg mycket av. Därför beslöt jag mig för att lära mig mer, och vad är mer lärorikt än att själv gå ut och vandra, skriva en dagbok, dela med sig av erfarenheten, och kanske inspirera någon att göra samma sak. Detta är anledningen till dessa sidor. Jag har tidigare mest vandrat i fjällen, och gjort ett antal websidor om detta. Dessa kan du besöka under hemsidan Jag har inte ambitionen att göra en fullständig beskrivning av Skåneleden, till det finns en förträfflig officiell hemsida; www.skaneleden.org.

Det finns fyra leder, kust till kust (1) mellan Blekinge och Bjärehalvön, norr till syd (2) mellan de djupa göingeskogarna och Ystad, ås till ås (3) som går på Söderåsen och Linderödsåsen, Österlen (4) som bjuder på en tur runt Österlen. Beskrivningarna är helt baserat på mina erfarenheter så som jag skrev ner dem i min dagbok under vandringen. De är som sagt inte en fullständig beskrivning av vad som finns utmed leden, utan skall ses som en ögonblicksbild den dagen jag gick där. Beskrivningarna illustreras av ett antal fotografier. Jag har också lagt till en bild på en kyrka eller slott, ibland helt utan sammanhang med leden, som jag besökt. I regel övernattar jag inte, utan jag tar det som en dagsutflykt. Jag lägger till en vandring efterhand som jag gjort den färdig.

Denna sida är en del av sidor om att vandra inte bara på Skåneleden utan även i fjällen, framförallt i Sarek. Den är en också den del av min bilder från Skåne. Vill du veta mer om fjällvandringar besök länken 'Vandringar', om du vill se bilder från Skåne besök länken 'Skånebilder' i menyn.

Vindskydd, Rövarekulan

Fulltofta

Fulltofta kyrka

Rapsfält vid Stångby