Översikt
Nord-Syd

<Hårsjö-Finja> ...... Återstår att vandra

Finja by - Hässleholm, 6 km (8 maj 2006)
Från Finja går man på grusväg till ruinen av Mölleröds slott, som brändes under snapphanefejden. Längs Almaån går en stig till Finjasjöleden. Efter Mölleröd är det bra stigar eller små grusvägar. På en kort en sträcka är det en knölig stig. När man närmar sig Hässleholmsgården följer leden motionsspår. Bitvis går man genom skön bokskog. Vid Hässleholmsgården finns vandrarhem och vindskydd. Förutom en kort sträcka på knölig stig är det mycket lättgånget. Till Finja finns buss. Hässleholm är knutpunkt med järnväg och buss.

Nösdala - Hässleholm, 10 km (3 oktober 2000)
Från Nösdala går man under södra stambanan, förbi Nösdala industriomårde och på en smal grusväg upp på Göingeåsen. På åsen är det lummig lövskog, stigar, och grusvägar. Man passerar utkanten av byn Tormestorp. Strax innan Hässleholm passerar man den anlagda Magle våtmark med rikt fågelliv. Sista biten till Hässleholm är på en cykelstig. Ingen besvärlig vandring, men höjdskillnader upp och ner på åsen. Till Nösdala (Brönnestadsvägen) går buss från Hässleholm, som är en stor knutpunkt.

Nösdala - Lillsjödal, 9 km (12 juni 2003)
Nösdala går man genom på bygatan och kommer ut på landsvägen till Brönnestad. Efter en kort sträcka går leden in på stigar genom vacker skog mot Lunnahöja. Ett alternativ är att följa, rekommenderas under älgjakten, landsvägen mot Brönnestad och sedan söderut på landsvägen mot Sösdala. Landsvägsvandringen är tråkig, men den ger tillfälle att göra ett besök i Brönnestads vackra kyrka med kalkmålningar. Innan  Lunnahöja passeras hagmarker på en körväg. Från Lunnahöja är det grusväg förbi öppna fält fram till landsvägen mellan Sösdala och Brönnestad. Leden följer landsvägen till Björkeberga, ett rätt varierat landskap med öppna fält. I Björkeberga leds man in på en smal grusväg förbi Björkeberga gård och bort till en scoutstuga vid en porlande bäck. Man är nu åter i skogen. Hela vägen till Lillsjödal är genom en vacker bokskog, där man bitvis vandrar på små åsar. En vandring med njutning. Vindskyddet i Lillsjödal ligger vid en damm, på andra sidan en väg är Akademiska Föreningen i Lunds stuga.

<Finjasjöleden> ...... Återstår att sammanfatta

Brönnestad - Dalleröd, 5 km (15 maj 2005)
Mellan Brönnestad och Dalleröd är en trevlig tvärled mellan Finjasjöleden och nordsyd leden. Från Brönnestad går leden på landsvägen fram till avtaget mot P2s övningsfält, där det är en kort sträcka på grusväg. Därefter är en av Skåneledens pärlor. Vandringen går på en stig längs Hovdalaån och Hammarmölledammen och genom en sagoskog. Kort men fantastiskt. Fram till Hovdala slott går man på en gammal bygata. Från slottet är det mest grusväg ner till Dalleröd vid Finjasjön. På vägen har men en utmärkt vy mot Finjasjön. Stigen utmed ån och dammen kan vara lite besvärlig, i övrigt lättgånget. Till Brönnestad körde jag, och parkerade vid kyrkan. När jag kom till Dalleröd var det bara att vända och gå tillbaka.

Lillsjödal - Maglö, 3 km (9 april 2007)
Från Lillsjödal går man på skogsväg genom en lummig granskog fram till grusvägen mellan Brönnestad och Maglö. Där man kommer ut från skogsvägen ligger väster om vägen en husgrund gömd bakom buskar och träd. Vägen går genom trevlig skog fram till landsvägen Sösdala - Norra Rörum. En dryg kilometer tröstlös vandring på landsvägen fram till Maglö. Ett naturreservat med gamla solitära ekar är värt besväret. Mycket lättvandrat. Bland ekarna finns inga stigar, men det är det är inga problem att ströva runt. Inga allmänna kommunikationer. Sösdala är närmast. Går att parkera bil vid Lillsjödal, vilket jag gjorde. När jag kom till Maglö var det bara att vända och gå tillbaka.

Slättaröd - Maglö, 5 km (7 juni 2009)
Parkerar vid Tjörnarps kyrka. Går på grusvägen till byn Slättaröd. Från Slättaröd på smal grusväg, som blir markväg. Går förbi hagmarker, åkrar, och skogsdungar. Vid Åkerp en kort sträcka på landsväg, därefter grusväg till Maglö gård. Genom skog och förbi hagar. Ett rött brölande djur skrämmer mig. Maglö gård igger fint vid en damm. Går runt bland de gamla solitära ekarna i Maglö naturreservat. En vacker plats. Återvänder samma väg.

Prästtorpasjön - Slättaröd, 6 km (19 april 2009)
På vägen utmed Prästtorpasjön norr om Höör är en parkeringsficka vid sjöns östra ände. Där ställer jag bilen, går på vägen bort till Skåneleden. Går norrut dit visaren 'Lillsjödal 16 km' pekar. Visas snart in på stig, utmed hygge, genom lövskog med klippvägg. Vidare på skogsvägar genom granskog. Hamnar på en stig i en remsa med granplantering mellan lövskogar. En smal grusväg tar mig förbi hus ut på en asfalterad väg. Studerar Blind-Ottos skorsten. Därefter in på stig genom lövskog fram till grusvägen till Slättaröd, en gård och vackra hagmarker. Sätter mig på ett åldrigt stengärde till en fädrift och äter lunch i solskenet. Samma väg tillbaka, med kaffepaus uppe på klippan i lövskogen.

Prästtorpasjön - Frostavallen, 5 km (31 maj 2008)
Prästtorpasjön är en fin liten sjö. Från sjön går man först på en grusväg. Vid en stig genom granskog ligger en torpruin. Sedan är det mest på stigar genom tidvis härlig lövskog. Innan Frostavallen följer man Vaxsjöns strand. Jag körde till Frostavallen och gick fram och tillbaka.

Från Frostavallen passeras först Vaxsjön, därefter vandrar man längs hägnet till Skånes Djurpark. Man går på stig norr om djurparken genom fin lövskog. Efter vägen mot Höör är det en stig genom lövskog fram till grusvägen vid vindskyddet Maglebjär. Leden går vidare på stig förbi en hage, därefter är det på en skogsväg genom mycket granskog. Kanske det var granskog, stormen januari 2005 kan ha härjat i den. Innan Sjunnerup går man genom en trevlig hage. Genom Sjunnerup går man på väg, för att komma över järnvägen går leden upp till landsvägen till Norra Rörum, som man sedan följer mot väg 23. Landsvägsvandringen är inget vidare. Till slut viker leden av på en stig en kort sträcka genom skog fram till riksväg 23.

Efter att ha passerat riksväg 23 norr om Höör vandrar man på en stig över en skogsklädd kulle. Man går sedan någon kilometer på en grusväg, därefter är det mest vandring på stigar genom lövskog fram till lägerplatsen nära Onsvalakällan, vackert belägen i skogen. Källan ligger några hundra meter längre in i skogen. Fiskdammen strax innan vägen mellan Höör och Södra Rörum inbjuder till en stunds rast. Efter vägen följer man en skogsväg som blir mer och mer till en igenvuxen stig. Slutligen kommer man ut på grusvägar som till slut leder fram till lägerplatsen vid fiskdammarna Bjevröd. Längs den vackra Kvesarumsån har man byggt en spångad led, som är anpassad för rullstol. Man är nu inne i Fulltofta strövområde. Här går man på gamla kulturmarker som nu är beklädda med skog.  Strax efter Hanakällan skiljer sig leden från Ås-Ås leden. Man ska kunna dricka vattnet i källan, men jag blev dålig i magen. Fulltofta strövområde nordväst om Hörby erbjuder flera fornminnen, hela området är väl värt ett besök. I närheten av Store Damm finns en hällekista.

Åkes rundled, 10 km (28 maj 2009)
Kör grusvägen från Hästhagen i Fulltofta strövområde till Naturcentrum där jag parkerar. Går in i kaféet, köper glass, och får en karta med den nya rundleden på Skåneleden utsatt. Man har gjort en sträcka som binder samman befintlig led till rundled. Ser på utställningen om Skånes landskap. Koattrapp råmar. Barn öppnar luckor och har roligt. Ger mig av på knölig stig genom skog fram till skogsväg. Studerar utsikt över våtmark från fågeltorn. Vid inhägnat område mot Store Damm är information om 'från granskog till ädellövskog'. Verkar mest vara björk. Efter landsvägen stig på 'gamla' Skåneleden förbi mosse, utsikt från kulle nu dolt av uppvuxen skog. Mellan Dansbanan och Hjällen är det sig likt.  Fin gran- och lövskog. Tar lunch på stenröse vid Hjällen. Avviker från leden och går grusvägen förbi Stavröds gamla tomt. Slagen äng, svanpar i en damm, stenmursrest från gården. In på Vasahusvägen. Lyssnar, en porlande bäck göms i grönskan. Här fanns en skvaltkvarn, dagens huvudmål. Tränger mig igenom den täta grönskan ner till bäcken. Några lagda stenar antyder om att det funnits något mänskligt. Intill vägen är en äng, här låg torpet Bossaren. En bit bort är en damm. Vid ruinen efter Vasahus informeras om 'från ädellövskog till granskog'. Vackert gärde. Nu på Skåneled igen. Lämnar vägen på stig utmed bäck i lövskog till Store Damm. Förbi hällekistan i granskog. Är inte kistan är förbättrad sedan sist? I lövskogen innan Naturcentrum är två vindskydd. I naturcentrum frågar jag om torpet Ramstorp kan hyras, inte nu längre. Museum, Det är Susanne i trädgårdskaféet i Södra Rörum som inspirerat till skvaltkvarnsbesöket. Kör dit, kaffe och våffelbuffé bland kycklingar, höns, och myskankor.

Vid Hästhagen finns en parkeringsplats, i närheten är S:ta Magnhilds källa,  framsprungen där man tappade hennes kista. Frrån Hästhagen går man genom lövskog fram till cykelvägen in till Hörby. Sedan vandrar man genom Hörby förbi naturreservatet Lågedammarna, därefter på banvallen efter en nedlagd järnväg förbi Osbyholm. Man passerar campingplatsen i Ringsjöstrand, tyvärr är det för det mesta badförbud vid badplatsen. Vattnet håller dålig kvalitet. Vandringen fram till Ringsjöstrand från Osbyholm är på en tråkig cykelbana.

Efter att ha följt Ringsjön på den f.d. banvallen, viker man söderut genom Pinedalen, en trevlig bred dalgång med skogsklädda svagt lutande sluttningar, en höjdskillnad på 15 meter. Vid Rolsberga måste man över den livligt trafikerade E22an. På väg passerar man Hejdeholms gård, där man kan se lite ovanliga djur. På en mindre väg kommer man till Rövarekulan. Rövarekulan är en av mina favoriter. Bråån är här i en dalgång, med ängar och  rätt branta bokbevuxna sluttningar. In till Löberöd vandrar man på väg. Därefter är det mest småvägar till Hjularöd, ett sagoslott med tinnar och torn. Vandringen i dalgången ner till Harlösa är magnifik. Efter Harlösa hamnar man återigen på en banvall, som passerar Krankesjön. Här måste man gå upp i fågeltornet, och ta fram kikaren. Krankesjön är en känd fågelsjö.

Leden fortsätter på den före detta banvallen längs militära övningsfält som  också är betesmarker för boskap som är ute året runt. Vid Torna-Hällestad finns en förbindelse med Skrylle, Lundabornas rekreationsområde. Norr om Torna-Hällestad finns ett naturreservat med ett av naturens märkligheter; vresbokar. På kyrkan i byn finns runstenar inmurade. Leden går vidare söderut på vackra grusåsar och över betesmark till Knivsåsen där man kan ta ett kallt bad i det gamla stenbrottet. Man fortsätter under landsvägen, förbi en enefälad, fram till Ugglarp. Vid Ugglarp finns ett större stenskepp. Man fortsätter förbi Romelestugan med övernattningsmöjligheter och vidare på stigar uppe på Romeleåsen genom ett varierande landskap. Strax innan svenska turistföreningens stuga Kullatorpet är det grusväg genom granskog. Leden delas i två, en del fortsätter mot Malmö, medan den andra fortsätter till Ystad, Det är också möjligt att göra en dagsutflykt runt Häckeberga. Häckeberga är ett populärt utflyktsmål, med mycket bokskog och viltrika områden. Det finns flera naturreservat. På slottet vid Häckebergasjön finns en restuarang.

Leden mot Ystad passerar Dörröds fälad. Norra delen av fäladen är öppen med enar. Till lägerplatsen Bilarp är det stig, därefter vandring på vägar fram till Dörröd. Förbi Romeleåsens golfbana går man genom vacker skog, upp på en höjd med vid utsikt norrut från krönet, och man fortsätter sedan genom Humlarödshus fälad. Därifrån är det grusvägar fram till Lilla Rödde. Bitvis har man fin utsikt över det öppna landskapet. I Lilla Rödde bör man om det är öppet göra ett besök i en gård där tiden stått still, i dag ett museum. Vidare till Blentarp är det mest stig genom skog, på slutet med inslag av tall.

Sövde - Fiskarhus, 6 km (1 oktober 2006)
Från badplatsen i Sövde går man på vägen förbi musteriet och amfiteatern, sedan ner till småbåtshamnen och på en stig längs sjön fram till en körväg som tar en genom skog och förbi betesmarker. Vid Saxeröd blir det vandring på grusväg. Gör en avstickare ner till Tockarpsbadet i Sövdesjön. Man går på strövstigar och grusvägar genom Snogeholms strövområde. I Raftarp finns ett vindskydd i skogen. Vägen ner till Fiskarhus vid Snogeholmssjön kantas av evighetsträd. Sträckan är lättgången, och är mest på körvägar och grusvägar, med kortare sträckor på lätta stigar. Till Sövde körde jag med bil och parkerade vid badet. Sedan fick jag gå tillbaka från Fiskarhus. Det finns buss till Sövde, men inte till Fiskarhus/Snogeholm. Vid Fiskarhus finns en parkeringsplats.

<Amalielund - Krageholm> ...... Återståratt vandra

Eftr Krageholms slott går man på grusvägar och utmed åkrar, ett öppet landskap. Lång bort i söder skymtar havet. När jag vandrade denna del gick den i kanten av åkrar efter Kärragården (det var ganska otillgängligt) och förbi sopstationen. Nu lär leden följa vägen förbi Bjäresjö. Koppla av med kaffe i Bjersjöholms slott (om det fortfarande serveras vet jag inte) och vandra slutligen genom de gamla delarna av Ystad. Delen till Ystad från Hedeskoga är en ointressant vandring på cykelstig och genom villaområde. Centrala Ystad med sina gamla hus är intressant.

Leden till Malmö går på en skogsväg fram till lägerplatsen Allmänningen, därefter på en stig utmed en fälad till utkanten av Genarp. Efter Genarp kommer man in i en vacker skog, man passerar på en gångbro över Höje å. Risens naturreservat med sin våtmark är ett intressant och välbesökt område. Därefter är det på stig genom skog fram till Nötabo, där man kommer ut på en grusväg. Leden mot Malmö viker av in på grusväg förbi Glamberga,  sedan genom det öppna och böljande landskapet norr om Sturups flygplats. På grusvägar kan man fortsätta söderut till Sturup. Om man inte viker av mot Glamberga så fortsätter leden på skogsvägar söder om Häckebergasjön, för att öster om sjön följa stigar genom bokskog och sedan ansluta till leden mot Dörröd. En trevlig vandring. Västerut mot Malmö är det fram till Eksholm blandat landsväg, grusvägar, och vandring i kanten av fält. Efter att  ha passerat vägen till Sturup går man genom skogen på skogsvägar förbi den vackra Eksholmssjön och fram till Holmeja. Man korsar väg 108 vid Holmeja, där det finns busshållplats, och passerar norr om sjön Yddingen och en golfbana. Här brukar man kunna träffa på gäss. Från golfbanan är det mestadels vandring på stigar genom öppna marker.  Man kommer till slut till Torups slott, ett rekreationsområde med vacker bokskog. Gör en tur i slottsparken. Härifrån går en led genom skogen ner till Svedala. Till en början på motionsspår, sedan på smal grusväg. När man närmar sig Svedala efter E65an blir det tråkigare.

Mellan Torup och Bara är det en rätt trevlig smal grusväg, först genom skog, efter att ha passerat en vacker trädbevuxen kulle går den mellan åkrar. Varning för planer på att anlägga en golfbana här. Genom utkanten av Bara fram till Malmö går leden på en cykelväg, mest genom jordbruksområden. Sista biten in till Malmö, efter bron över vägen mot Köpenhamn, är en trist vandring förbi industriområden och förortsbebyggelse. Jag gav upp i utkanten och tog bussen hem.

Fru Alstadsvägen - Svedala, 8 km (27 december 2006)
På en grusväg går man genom ett odlingslandskap med dödisgropar och märgelgravar. Efter några kilometer reser sig en brant skogsbevuxen sluttning, Ullbergskroken, framför en. Även den en relik från den senaste istiden. Efter Elinedal går man på landsväg till Aggarp, en något tråkig vandring. I Aggarp besöker man först möllan av holländaretyp, och sedan tittar man ner i offerkällan som ligger invid vägen. Därefter kommer man in i Svedala samhälle. Till Fru Alstadsvägen tog jag mig med buss. Svedala har både buss och tågförbindelser.

<Fru Alstadsvägen - Fjärdingslöv> ...... Återståratt vandra

Fjärdingslöv - Trelleborg, 5 km (21 juli 2008)
På landsvägar går man förbi åkrar, det är öppna landskap. Strax efter Fjärdingslöv vid en gård ligger Gyllhögarna, stora bronsåldersgravhögar. På toppen på en är en sten med fotavtryck. Genom Trelleborg går man i ett industriområde fram till Dalabadet, med bad och camping. Härifrån kan man fortsätta att gå utmed kusten in till centrum, en fin promenad. Jag tog buss till Gylle, och hem ifrån Trelleborg Övre.

Krankesjön

Häckeberga slott

Göingaåsen

Får, Bjevröd