Översikt
Ås-Ås

<Åstorp-Klövabäcken> ...... Återstår att vandra

Vargadalsvägen - Klövabäcken, 5 km (11 april 2009)
Klockan 13 parkerar jag på parkeringen till röda spåret i Klåveröds strövområde. Går fram till Skåneleden. Tar vänster in i vild bokskog, mellan kärr och rasbrant. Går avstickaren till Snuvestuan. Sista biten är det brant ner, kommer ner m.h.a räcke och trappa. Snuvestuan är en urgröpning i en klippvägg. Återvänder till leden, går på en blöt och dåligt spångad stig förbi Klåverödssjön. Därefter på kanten till en sänka genom bokskog. På grusväg förbi Magleröd, tittar till några torpruiner. Skånes högsta punkt, 212.2 m.ö.h., ligger i hörnet av en hage. Visaren in har tappat texten och kommer till sommaren döljas i grönskan. På punkten är en sten, bjuder den på kaffe. Fortsätter på grusvägen. Vid vägen står en kylväska 'LÄSK 10:-'. Jag släcker törsten. Vid Klövabäcken ligger Söderåsens fiskecamp. En man och en stol står och fiskar. Jag vänder åter. Vid läsken får jag en trevlig pratstund med en danska med dotter. På återvägen besöks ytterliggare två torpruiner. Strax innan parkeringen pratar jag med en man. Värst vad jag pratar idag. Ovanligt, Kör hem vid halv sex.

Vargadalsvägen - Klåveröds kvarn, 6 km (31 augusti 2008)
Vargadalsvägen är en skogsväg i en spännande dalgång. Gå gärna en sträcka norrut i den innan man fortsätter på stigen över Höje hall. På en avstickare finns ett utsiktstorn, utsikten är över skog. På bitvis knöliga (sten o rötter) stigar går man genom kuperad skog. Det är mycket ungskog, stormar har nog härjat här, men även äldre ståtlig gran- och lövskog. Leden tangerar fiskedammen Dammen. Ta en paus. Skorstensdalen har intressant natur med klippor och en sänka. Vindskyddet Svartesjö ligger vackert i lövskogen ovanför en göl. Studera resterna av Klåveröds kvarn, en vattenkvarn som fanns vid Dejebäcken.

Skäralid är en av de vackraste platserna i Skåne, med sin djupt nerskurna ravin. Från Skäralid går leden omväxlande på stig och skogsväg, förbi utsikten vid Uggleröd och den mystiska Odensjön vid Röstånga.
 

<Röstånga-Riksväg 21> ...... Återstår att beskriva

Efter att ha passerat riksväg 21 norr om Höör kommer man till Fulltofta området. Här går man på gamla kulturmarker som nu är beklädda med skog. Strax efter Hanakällan skiljer sig leden från Nord-Syd. Man passerar vägen mellan Hörby och Södra Rörum vid Dansbaana, där det finns parkeringsplats. Efter några kilometer passerar man en liten, men vacker, myr: Sjömossen. På mjuka stigar och skogsvägar går man vidare genom skogen. Förbi Mannarp går man på en landsväg, vilket normalt inte är roligt, men denna är ett undantag. Vid ett gammalt gravfält följer man en grusväg, som man så småningom lämnar för att vandra genom skog till Ekerödsrasten. Vid Ekerödsratsen finns restaurang och busshållplats.

<Ekerödsrasten-Brännestad> ...... Återstår att vandra

Mellan Abullaberg och Agusa vandrar man mest genom skog på små skogsvägar. Strax efter Abullaberg passeras en linberedningsstuga. Mycket av granskog föll i en storm 1999, men vid vindskyddet i Rebbetuaröd står den kvar. I Agusa ska man titta på "Agusastugan", ett gammalt torp i vilket tiden stått stilla sedan 1900. Det är öppet söndagar i juli.

Maltesholm

Mot Fjällmossen

Domarringar

Liljekonvalj