Översikt
Österlen

Leden börjar vid Ystads järnvägsstation och letar sig förbi hamnen till en gång- och cykelstig utmed havet. Från konferensanläggningen Saltsjöbaden har man fina sandstränder som frestar med ett bad. På många ställen är tyvärr erosionen ett problem. Man passerar vandrarhem och campingplatser, och man kan också få kaffe och mat. Öster om Nybrostrand finns ett militärt skjutfält (Kabusa), om skjutning pågår så måste man gå på vägen förbi fältet. En tråkigare väg, men omgivningarna är fina. Vid Hammar går man upp på Hammars backar med utsikt både över hav och land. Vid Kåseberga så ligger Ales stenar, ett stenskepp som man grälar om vad det är för något. Passa på att äta nyfångad fisk i hamnen.

Stranden efter Kåseberga till Löderups strandbad består av småsten. Från Löderup går man på sandiga stigar förbi Backåkra, en gång ägt av Dag Hammarskjöld. Backåkra är nu ett museum över honom. Här finns också en meditationsplats med utsikt mot havet. Fram till Sandhammaren går man på sandig stig genom skog.

Sandhammaren-Borrby strandbad ...... Återstår att vandra

Borrby strandbad - Skillinge, 6 km (5 juli 2006)
Vid Borrby strandbad är det en fin sandstrand som inbjuder till ett bad. Ungefär från det delvis pittoreska Örnahusen är stranden mer badovänlig, men går ändå bitvis att gå på. Annars får man gå på cykelstigen. Man har ändå hela tiden kontakt med havet. Innan Skillinge är det fina strandhedar.

Sträckan är lättgången, man kan om man vill på delar av sträckan gå på stranden, annars på en cykelstig.

Bussförbindelse finns både med Borrby strandbad och Skillinge.

Skillinge - Brantevik ...... Återstår att vandra

Norrut från Brantevik går man på en cykelstig, som man lämnar vid Simris strandängar. Här går man obanat, tittar på vågorna som fångats i klipporna. Det är en skön vandring på ängarna fram till Simrislund, där man åter kommer ut på cykelstigen. Yxhällen, en berghäll med hällristningar strax innan Simrislund, är värt ett besök.  Man följer cykelstigar och vägar fram till Simrishamn, förbi industriområde och hamn. I Simrishamn finns många fina kvarter, och det är värt att strosa runt en stund.

I Simrishamn går man förbi torget vid hamnen, och fortsätter längs cykelstråket längs havet. Här finns fina badstränder, och i Tobiksvik en camping plats. Man går på stranden eller på lättvandrad stig en bit från kustlinjen genom skog och hagar. Strandlinjen  är bitvis klippig, som tex Vårhallarna norr om Simrishamn och Prästens badkar vid Vik. 

Från Vik går man längs stranden på av havet vackert skulperade stenar nedanför rasbranter. Vid Knäbäckshus, en gammal by som flyttades från sin ursprungliga plats eftersom där skulle bli skjutfält, blir det sandstrand fram till Stenshuvud. Stenshuvud är en nationalpark, en kulle (97 m) med utsikt över omgivningarna. Till Kivik går man på landsväg kantade av äppleodlingar. Stilla törsten på Kiviks musteri. Plikten säger också att man ska titta in i den 3000 år gamla Kiviksgraven strax söder om Kivik.

Kivik-Knösagården ...... Återstår att vandra

Knösagården - Heingetorp, 5 km (26 april 2009)
Sätter bilen på parkeringen till Heinge strövområde nordost om Sjöbo. Går över stenig äng. Ner i sänka, upp i hage. Följer kanten av en fin hage med backsippor och en vacker skog på slänten till en damm. Ett vindskydd ligger i skogen. Dammen skymtar mellan träden. Går över hagar och enefälader prydda med vitsippor. Vackert. Betesmarker innan Hallsbergs gård, ett hembygdsmuseum. Studerar de intressanta stenskulpturerna i Hallsbergs trädgård. Över betesmark med en flock nyfikna kalvar. Grusväg till Heingetorp. På tillbakavägen lunch tillsammans med stenskulpturerna, och kaffepaus nere vid dammen. Går från parkeringen fram och tillbaka på grusvägen till Knösagården, med utsikt ner i dalgång. På vägen hem spontan folkmusik i Sjögårdens kaffestuga.

Vanstad - Heingetorp, 7 km (24 april 2006)
En kort sträcka på landsväg efter Vanstad, sedan på en smal grusväg mellan åkrar, väderkvarnen Kullamöllan ligger vid vägens slut. Därefter några hundra meter på landsväg igen, då man tar av på en grusväg till Lövestads åsar. På åsarna går man på sköna stigar genom bokskog. Efter åsarna är det landsväg till Heingetorp.

Sträckan är lättgången, och på vägar förutom på Lövestads åsar.

Till Vanstad tog jag mig med buss, och tog bussen hemåt från Heingetorp.

Fyledalen-Fiskarhus ...... Återstår att beskriva

Sövde - Fiskarhus, 6 km (1 oktober 2006)
Från badplatsen i Sövde går man på vägen förbi musteriet och amfiteatern, sedan ner till småbåtshamnen och på en stig längs sjön fram till en körväg som tar en genom skog och förbi betesmarker. Vid Saxeröd blir det vandring på grusväg. Gör en avstickare ner till Tockarpsbadet i Sövdesjön. Man går på strövstigar och grusvägar genom Snogeholms strövområde. I Raftarp finns ett vindskydd i skogen. Vägen ner till Fiskarhus vid Snogeholmssjön kantas av evighetsträd.

Sträckan är lättgången, och är mest på körvägar och grusvägar, med kortare sträckor på lätta stigar.

Till Sövde körde jag med bil och parkerade vid badet. Sedan fick jag gå tillbaka från Fiskarhus. Det finns buss till Sövde, men inte till Fiskarhus/Snogeholm. Vid Fiskarhus finns en parkeringsplats.

Stenstrand

Vitaby kyrka

Gullviva

Hammars backar