Sylarna- historia
Karolinernas dödsmarsch
Nyåret 1718-19 gick en svensk armé över fjället på väg hem till Sverige, under ledning av Carl Gustaf Armfeldt. Karl XII hade nyligen ( 30 nov) dödats utanför Fredrikstens fästning, vilket var slutet på det svenska försöket att erövra Norge. Stormaktsdrömmens slut. Armfeldt som i augusti gått in i Norge från Jämtland, och vars armé led brist på proviant och vinterutrustning beslöt att återvända till Sverige. De tog vägen över kalfjället från Öyfjellet. De överraskade av kyla och snöstorm. Man fortsatte förbi sjön Essandsjöen, en del följde därefter Enans dalgång, andra gick söder om Snasahögarna, till Handölan. De flesta kom inte fram utan frös ihjäl på fjället. Omkring 3700 av de 5800 som startade marschen dog. Varje år anordnas karolinermarschen i deras fotspår, och andra evenemang:
Läs mer >>>

Litteratur: Karolinernas dödsmarsch, utgiven av Jämtlands läns musem 1992. ISBN 91-7948-051-9. Häftad, 32 sid.

Fjällstationerna
Den första turiststugan byggdes 1890, inte lång från den nuvarande Sylarnas fjällstation, ungefär där vindskyddet finns idag. 1933 stod en byggnad färdig vid den nuvarande platsen. Vid Storulvån byggdes en stuga 1893, och något som liknade en fjällstation stod färdig 1940. När vägarna anlades expanderade anläggningen i Storulvån. Blåhammaren fick sin första stuga 1912. Anläggningarna har alla blivit förstörda vid eldsvådor, Sylarnas 1980, Storulvån 1987, och Blåhammaren 1923, men byggts upp igen. Vid branden i Blåhammaren omkom fyra personer.