<-Föregående | Nästa->

2008-09-15: Det sluttar brant ner mot dalbottnen, där nere är en väg och en flod slingrar sig fram.