Mior - Vandringar - Fjällflora
I denna "Fjällflora" samlar jag bilder på några av de blommor man kan träffa på under en fjällvandring. Ambitionen är inte att göra en fullständig flora över fjällens växter, jag har inte den kunskapen och det finns bättre ställen att läsa om de olika arterna. Om du hittar något fel på dessa sidor vore jag tacksam om du talar om det för mig.

Bergen längs gränsen mellan Sverige och Norge upptar cirka 10 % av Sveriges yta, och benämns oftast som Fjällen. Fjäll betyder ett berg som når över trädgränsen, området ovan trädgrän sen kallas kalfjället. Mellan kalfjället och barrskogsbältet Är den subalpina björkskogen. Barrskogsbältet är en av de största än så länge orörda skogsområden i Europa, och delvis skyddat genom nationalparker och naturreservat. Ovan björkskogen är den trädlösa lågalpina zonen, sedan mellanalpina, och därefter den karga högalpina zonen. Var de olika zonerna griper in i varanda beror på latitud, nord- eller sydsluttning. Nederbörden är i de flesta delarna riklig, p.g.a. närheten till Atlanten.