Copyright
Alla texter och bilder är copyright © Ulf Mjörnmark, förutom där det explicit anges annat.

Lunds Universitet
Materialet kan användas fritt för icke-kommersiella syften inom Lund University, Lund Sverige. Jag uppskattar om jag blir informerad om användningen.

Andra
All övrig eftertryck eller kopiering kräver tillstånd från Ulf Mjörnmark.

Eventuellt tillstånd berättigar till kostnadsfri användning av bilder och text på hemsidor, och i trycksaker för icke kommersiell spridning. Villkor för tillstånd för kostnadsfri användning är att:
  • Bilder/texter länkas från hemsida, eller
  • Fotografens/författarens namn ges i anslutninbg till användningen, tex. Foto: Ulf Mjörnmark, eller
  • Referens till originalhemsidan, tex. http://vandra.mior.se/, eller
  • Undantag har explicit medgivits av copyrighthavaren
Kommersiell användning, tex publicering i tidningar, annonser, reklamblad, kostar 50 SEK / bild och användningstillfälle.

Bilder och text innefattar det material och i det skick som det finns utlagt på domänen mior.se.

De flesta bilderna är inskannade från 10x15 kopior, och sedan komprimerade för att passa på en hemsida. Önskas originalskanning (photshop eller tif format)  tillkommer en kostnad på 100 SEK / bild.
Alla priser är exklusive moms!

Övrigt
Jag tar inget ansvar för innehållet i allmänna länkar, eller för konsekvensen av eventuella felaktigheter/misstag och inaktuella uppgifter i mitt eget material.