Harlösa kyrka

Skåneleden
Nord-Syd

Löberöd - Harlösa
19 maj 1999

Anslutande etapper:
Löberöd - Rolsberga
Torna Hällestad - Harlösa


Bussen stannar vid Löberöds torg. Vid mitt förra besök i  januari blev jag välkomnad av duggregn. Idag är det en vacker försommardag. En mor svalkar sin son i fontänen mitt på torget. Jag söker mig till leden, som går österut på en cykelstig ut ur samhället. Utanför samhället gå rman på resterna av banvallen av den sedan länge nedlagda järnvägen Eslöv - Löberöd - Bjärsjölagård - Sjöbo. På ömse sidor om banvallen är det åkermark. Vid landsvägen mot Harlösa tar man höger, och kommer efter en kort sträcka fram till danspalatset Granbacken. Här blir jag konfunderad. Min karta säger att man ska gå runt Granbacken, i verkligheten finns det några knappt synliga markeringar in mot skogen söder om Granbacken. I det militära sades det att om kartan och verkligheten inte stämmer överens så gäller kartan. Jag följer kartan och går runt om, tar in på grusvägen söder om skogen. En glada bevakar mina förehavanden. Kartan hade fel, en pil där leden viker söderut visar att den går genom skogen till Granbacken.

En bonde kommer gående på vägen. Han har en imponerande maskrosäng. Bra för både ko och människa. Han ska nu släppa ut korna till bete, efter att själv ha försett sig. Vi har en lång diskussion om maskrosvinets förträfflighet. Jag fortsätter min vandring, vägen övergår till en traktorväg vid åkerkanten. En fasan far skrämd iväg, lika skrämd blir jag. På en liten äng står tre stolar till synes utan anledning. En ligger på rygg. De verkar vara inbegripna i en intern uppgörelse. Skyndar förbi, för att slippa bli inblandad,  fram till landsvägen till Harlösa. Efter en kilometer på landsvägen tar man in på grusvägen mot Askeröd. Lärkan ryttlar ovanför mitt huvud och sjunger för mig. En tupp galer tre gånger. Vid och genom gården Romhult följer man en traktorväg söderut, fram till en mindre skog. I södra delen, öster om vägen, hittar jag lägerplatsen Höghult.

Här finns en pump, först kommer en brun sörja, efter hand klarnar vattnet. Smakar rätt bra. Någon har nyligen slagit gräset. I närheten växer några askar, de håller på att veckla ut sina blad. Våren är på väg att gå över i sommar. Vägen mynnar vid en grusväg, som man strax lämnar för en stig ner till gångbron över bäcken vid Rävekärr. Även här har gräset slagits. Stigen följer kanten av en granskog, innan man kommer in i en bokskog. I en glänta står några bikupor. Det enda liv jag ser är en humla. Efter skogen är man i Hjularöd, sagoslottet med tinnar och torn. Det byggdes i slutet av 1800-talet, med de franska medeltidsborgarna som förebild. På min karta är det markerat att det finns en affär i Hjularöd. Den jag känner till har numera upphört. Affären hade samma ägare i minst sextio år, och ingenting slängdes bort. Allt sparades. Mycket intressant kunde hittas där, bl.a. kaffesurrogat från andra världskriget.

Från Hjularöd följer man en grusväg fram  till en stig i  en bokskog. Stigen leder en till en inhägnad med stätta. Först tror jag att man ska klättra över, men en stunds letande efter markeringarna visar att man följer stängslet österut över en bäck. Även här har gräset på "stigen" slagits. Där man passerar vägen till Harlösa finns en vacker valvbro. Här hade jag tänkt ta en kaffepaus, men det är ett förfärligt oväsen. Man håller på att slå gräset. Inte med lie, utan med motorkraft. Förr om åren har det klagats på att leden växt igen med brännässlor. Idag är den just här vackert bevuxen med maskrosor. Fortsätter utan kaffe. Fram till Harlösa gård går man i en vacker dalgång. En porlande bäck, maskrosklädda sluttningar, betande hästar och kor. Mellan hagarna finns stättor och stengärdsgårdar.

Förra gången jag var här fanns det tjurar i en hage. De inger stor respekt. Jag fick ta en omväg krypande på en igenvuxen stengärdsgård. Idag är det lugnt. Lägger mig på rygg och omfamnas av maskros, mandelblom, tusensköna, smörblom. Några kor tittar undrande och nyfiket. Avlägset hörs en gök. En lång men alltför kort stund passerar. Motvilligt överger jag min bädd, och lämnar dalen för landsvägen fram till Harlösa kyrka. Här har man en bra utsikt över Kävlingeåns dalgång, med Vombsjön i öster. Från kyrkan hörs ett ivrigt kvittrande från hungriga fågelungar. Mitt emot kyrkan är Donationshuset: "fattighuset för Hjularöd och Harlösa säterier". Efter kyrkan leder en stig ner till Harlösa, målet för min vandring idag. En kaffe och glass på Grand Cafe, innan jag söker upp busstationen. För den trötte och hungrige finns här ännu så länge ett trevligt hotel med en bra restaurant.

När jag kommer hem slår jag upp ett stort glas med maskrosvin av en god årgång, och  NJUTER!

Maskrosängen

Höghult

Bikuporna i skogen

Dalgången vid Harlösa

Utsikten från Harlösa kyrka