Björnekulla kyrka

Skåneleden
Ås-Ås

Tingvalla - Kärreberga
27 juni 2010

Anslutande etapper:


Tar tåget till Åstorp. Går från stationen, förbi snidade träbjörnar, på Köpmansgatan och viadukten över järnvägen. Går vägen förbi ett sandtag till Tingvalla. "Skåneleden" står det på en vägvisare in till Tingvallas parkering. Tingvalla är danspalats där man roar sig och äter. Men var börjar leden? På andra sidan bäcken är en strövstig, markeringarna leder bara till landsvägen, och det är dessutom åt fel håll. Åt andra hållet syns inga markeringar. Frågar ett par, vet ej, letar på översiktskartan på parkeringen, ingen ledtråd. Nåja, går därför åt fel håll som visar sig vara rätt håll. Det är bara så att grönskan döljer markeringarna på trädstammarna, dessutom ser jag som en kratta.

Går på strövstigen upp genom vacker bokskog, stigen går utmed en småpratande bäck. Många som är ute och promenerar. Kommer fram till en öppning vid en granskog. Här har nog stormarna farit fram, eller? Från en knalle vid sidan om stigen har man en fin utsikt västerut. Vidare på strövstigen, flera andra stigar korsar. Korsar ett kalhygge, och kommer in i granskog, där en bäck porlar glatt. Lämnar strövstigarna bakom oss. Stigen övergår till en tvåhjulig skogsväg. En grind i ett viltstängsel spärrar vägen, skyddar bokskogen mot betning står det. Stänger grinden efter oss. Efter en kort sträcka en grind från andra hållet. Stänger även den efter oss. Skogsägarna vill att bokplantorna ska växa upp och bli stora, men det ser rätt stort ut redan.

Kommer fram till landsvägen, stigen går utmed ett stengärde i skogen intill vägen. Efter att ha passerat en äng korsar leden vägen, och in på en stig utmed en mäktig stengärdsgård, den är mer som en stenmur. På andra sidan av muren är en vacker skog. Stigen mynnar på en skogsväg, som passerar förbi en damm. Cyklister pustar vid dammen. Vägen kantas av en frodig lövskog, det ser blött ut därinne. Något porlar. Det är uflödet från Maglaby kärr, som mer är en damm. Vid utflödet är ett dämme, vägen man går på är som en dammvall. Tar lunch vid kärret. Näckrosor är snart utslagna. Spanar efter fågel, men de lyser med sin frånvaro. Cyklister passerar förbi i maklig takt.

Fortsätter på stigen öster om kärret, svänger av från det, på spång över våtmark, in i en granskog. Vid kanten till ett hygge är ett par på skattjakt med GPS, geocaching. Det finns många skatter placerade utmed Skåneleden. Vidare på stig/väg med djupa hjulspår, fram till grusvägen vid Kärreberga. Här slutar dagens Skåneled, tar vänster, men leder tar höger.

Går grusvägen fram till landsvägen mot Vrams Gunnarstorp, tar där vänster och följer vägen några hundra meter, där in på skogsväg mot Åstorp. Vid en korsning görs en avstickare österut några hundra meter. Inne i granskogen ligger ett stort flyttblock från istiden, Rävastenen. Den har fått sitt namn av att det funnits rävgryt vid den. Ser inga rävar. Vänder tillbaka. Skogsvägen blir en grusstig, en joggare passerar. Stigen svänger höger, en skylt berättar om Trollboken. En ensam vresbok som står en bit från stigen. Vresbokar ser märkliga ut med sina förvridna grenar. Den här ser dessutom skamfilad ut. Vresbokar finns det gott om i Trollskogen utanför Lund.

Går stigen framåt, viker in på en väg förbi villor. Vid gravhögen Skannehögen är det vägval, ska till Björnekulla kyrka. En man rekommenderar att gå stigen förbi fårhagen till sandtaget. Trevlig stig utmed fårhagen, men det står varning för tjuren på grindarna. Står en stund och ser ut över sandtaget. Går på stig genom skogsdunge till Björnekulla kyrka, en vitkalkad kyrka invigd 1889, Som var så vanligt denna tid så blev den gamla medeltida kyrkan för liten. Går till stationen.

Länkar:
Tingvalla
Tingvalla Klubb 83

Skåneleden

Strövstig

Utsikt

Skogsväg

Utmed stengärde

Vacker skog

Maglaby kärr

Maglaby kärr

Spångat

Skogsväg

Rävastenen

Trollboken

Sandtag