Abisko 2015 - FOTOALBUM
Resan dit Resan dit. Lämnar ett soligt Skåne med flyg, via ett regnigt Arlanda, till ett mulet Kiruna. Buss till Abisko. Installerar oss på Abisko turiststation. En kvällspromenad vid floden Abiskojåkka.

Arlanda

Luften

Kiruna

Buss

Mobil

Vägen

Busshållplats

Nuolja

Brasrummet

Abiskojåkka

Abiskojåkka

Annexet

Abiskojåkka

Abiskojåkka

Gångbron

Utsiktsplattform
Abiskojåkka Söker efter fjällruta längs floden Abiskojåkka. Abiskojåkka kanjon är imponerande med branta klippväggar och forsande vatten. Utforskar dess östra sidan ned till Torne Träsk.

Abiskojåkka

Mot broarna

Mot Nuolja

Fjällruta - blad

Abiskojåkka

Kattfot

På klipporna

Klippa

Klippor

Mot Nuolja

Fjällruta

Smörboll

Vitpyrola

Söderut

Fjällruta

Tätört

Järnvägsstation

Turiststationen

Norrut

Stup

Mot Torne Träsk

Gångbron

Fjällblära

Smörboll

Stigen

Fors

Mot turiststationen

Smörblom & ormrot

Vid deltat

Vid deltat

Lämmel

Lapporten

Båtbryggan

Torne Träsk

Fotbad

Österut

Stigen

Lapporten

Abiskojåkka

Smörboll

Smalviva

Smalviva

Klippkant

Abiskojåkka
Nuolja Fjället Nuolja (Njulla) väster om Abisko. Toppen är 1164 möh. Med utsikt över Torne Träsk och Lapporten. Blomsterängar. Linbana upp till 900 meter.

Lapporten

Linbanan

Bergsvägg

Uppe

Stationen

Lapsk alpros

Mossljung

Snö

Lapporten

Sydöst

Aurora

Torne Träsk

Fjällsippa

Fjällsida

Österut

Fjällgröna

Mossljung

Lapsk alpros

Bäck

Österut

Dalgången

Bäck

Snö

Dalgången

Linbana

Neråt

Keron

Midnattssol
Marmorbrottet Förmiddagspromenad till Abisko Östra, med butik och sibirisk vallmo. Eftermiddagsvandring utmed Abiskojåkka till Marmorbrottet, en hög klippa där det i början av 1900-talet bröts kalksten.

Gången

Brudsporre

Svarthö

Jungfru Marie nycklar

Lingon

Rosling

Sibirisk Vallmo

Abisko Östra

Brandstation

Stugby

Fjällruta

Fjällnejlika

Vårfingerört

Marmorbrottet

Marmorbrottet

Norrut

Meditationsplats

Söderut

Norrut

Ormbär

Abiskojåkka

Abiskojåkka
Njakajaure naturstig genom björkskog, över myrar förbi sjön Njakajaure. Rik flora med bl.a. orkidéer. Skyttevärn från andra världskriget.

Naturstigen

Orkidé

Gulärla

Myr

Vityxne

Myr

Vityxne & Svarthö

Myr

Tätört

Tuvull

Isvedel

Fjällglim

Orkidé

Stenparti

Stigen

Tallar

Lappljung

Njakajaure

Vilar

Njakajaure

Badar

Åkerbär

Njakajaure

Skyttegrav

Skyttevärn

Stigen

Fjällruta

Turiststationen

Turiststationen

Naturum
Fågelkullen först vandring utmed Abiskojåkka, sedan på rallarvägen till Fågelkullen med utsikt över Abiskojåkkas mynning, som är ett fågelskyddsområde.

Åkerbär

Gångbron

Abiskojåkka, uppströms

Detalj

Fjällblära

Äng

Fjälltätört

Fjälltätört, blomma

Abiskojåkka, nedströms

Vityxne

Fjällruta, blad

Fjällruta

Fjällförgätmigej

Abiskojåkka, västerut

Abiskojåkka, vid bron

Abiskojåkka, mot gångbron

Abiskojåkka, mot gångbron

Abiskojåkka, kanten

Mynningen

Mynningen från Fågelkullen

Mynningen från Fågelkullen

Fågelkullen

Spanar

Rallarvägen

Hål

Mot Nuolja

Mot Torne Träsk

Turiststationen

Solnedgång
Kårsafallen vandring genom björkskog till en bro över Kårsajåkka. Här finns många små vattenfall och en gles tallurskog.

Midsommarblomster

Stigval

Mot Nuolja

Vy norrut

Stigen

Tall

Stenig stig

Fjälltätört

Björkskog

Myr

Kårsafallen

Kårsafallen

Kårsafallen

Tall

Kårsafallen

Vid jåkken

Nedströms

Nedströms

Rast

Lunchplats

Bron

Skogsstjärna

Tallar

Ängskovall

Spång

Björnbrodd

Ridonjira

Kallholmen
Resan hem varit en fin vecka. Buss till Kiruna. Händelselöst flyg till Sturup. Bagaget hamnar på villovägar.

Busshållplats

Lilja
Flora Syftet med resan var att hitta fjällruta, men också andra fjällblommor. Här är en lista och bilder på de blommor som vi såg.

Fjällruta - blad

Fjällruta

Kattfot

Smörboll

Vitpyrola

Tätört

Smörblom & ormrot

Smalviva

Lapsk alpros

Fjällsippa

Fjällgröna

Mossljung

Brudsporre

Svarthö

Jungfru Marie nycklar

Sibirisk Vallmo

Lingon

Rosling

Fjällnejlika

Vårfingerört

Ormbär

Vityxne

Tuvull

Isvedel

Fjällglim

Lappljung

Åkerbär

Fjällblära

Fjälltätört

Fjälltätört, blomma

Fjällförgätmigej

Midsommarblomster

Skogsstjärna

Ängskovall

Björnbrodd