Abisko 2015 - Flora
Syftet med resan var att hitta fjällruta, men också andra fjällblommor. Här är en lista och bilder på de blommor som vi såg.
BILDER
I tidsordning efter när bilderna togs och platsen för bilden. Fler arter finns under min fjällflora, där de finns alfabetiskt ordnade. Den har ännu inte uppdaterats med bilderna på denna sida.

Fjällruta fanns många utmed Abiskojåkka. Bilderna är från kanten av jåkken vid stigen uppströms till Marmorbrottet.
Kattfot på klipporna i Abiskojåkka vid stigen uppströms till Marmorbrottet.
Smörboll vid stigen uppströms av Abiskojåkka till Marmorbrottet. I bakgrunden fjället Nuolja med bäcken Rihtunjira och dess utflöde i jåkken.
Vitpyrola vid stigen uppströms av Abiskojåkka till Marmorbrottet.
Tätört östra sidan av Abiskojåkka nära gångbron.
Smörblom & Ormrot östra sidan av Abiskojåkka, vid stigen ner mot deltat.
Smalviva östra sidan av Abiskojåkka, vid stigen ner mot deltat.
Lapsk alpros på nordsidan om toppen av fjället Nuolja.
Fjällsippa på nordsidan om toppen av fjället Nuolja.
Fjällgröna på nordsidan om toppen av fjället Nuolja.
Mossljung på nordsidan om toppen av fjället Nuolja.
Brudsporre utmed stigen mella Abisko turist och Abisko Östra
Svarthö utmed stigen mella Abisko turist och Abisko Östra
Jungfru Marie nycklar utmed stigen mella Abisko turist och Abisko Östra
Sibirisk vallmo Stationen Abisko Östra.
Lingon utmed stigen mella Abisko turist och Abisko Östra
Rosling utmed stigen mella Abisko turist och Abisko Östra
Fällnejlika vid stigen uppströms av Abiskojåkka till Marmorbrottet.
Vårfingerört vid stigen uppströms av Abiskojåkka till Marmorbrottet.
Ormbär vid stigen uppströms av Abiskojåkka till Marmorbrottet.
Vityxne på hedarna norr om Njakajoure.
Tuvull på hedarna norr om Njakajoure.
Isvedel på hedarna norr om Njakajoure.
Fjällglim på hedarna norr om Njakajoure.
Lappljung på hedarna norr om Njakajoure.
Åkerbär vid Abisko turiststation
Fjällblära öster om Abiskojåkka, nära gångbron.
Fjälltätört öster om Abiskojåkka, nära gångbron.
Fjällförgätmigej i björkskogen mellan Abiskojåkka och turiststationen.
Midsommarblomster utmed stigen till Kårsafallen.
Skogsstjärna vid Kårsafallen.
Ängskovall utmed stigen till Kårsafallen.
Björnbrodd utmed stigen till Kårsafallen.


INGEN BILD
Fjällkvanne
Fjällvedel
Hjortron
Hönsbär
Rosenrot
Rödblära
Slåtterblomma
-- A n n o n s e r --