Mior - Vandringar - Marsfjällen

Marsfjällen är ett naturreservat i Västerbotten i den södra delen av Lappland. Det består mest av fjäll och björkskog. I öster finns stora myrmarker. I väster är fjällen Grapeisvare, Murfjället, och Aunere. Fjälltopparna är upp till 1500m, med Marsfjället som högst med sina 1589 meter. Området lämpar sig för turer på en eller flera dagar. Det finns en stuga, Bleriken, som dock saknar bränsle och stugvärd. Tält är därför nödvändigt för längre turer.

Vid mitt hitills enda besök tog vi tåg på inlandsbanan till Vilhelmina och därifrån buss till Kittelfjäll. Därifrån vandrade vi leden söderut. I söder är vad jag vet Fatmomakke och Marsliden utgångspunkter. Med allmänna kommunikationer kommer till Saxnäs, där det även finns hotell och vandrarhem. Hur man tar sig vidare från Saxnäs vet jag inte, men det ska finnas Taxi i Saxnäs

Grapeisvare, Murfjället, och Aunere ska vara botaniskt intressanta. Vid ett eventuellt framtida besök är det platser som jag vill till. Graipesvare och Murfjället kan nås från Grundfors väster om Marsliden. Bägge är lämpliga som dagsutflykter. Aunere kan inkluderas i den tänkta längre tur jag beskriver nedan. Jag har inte gått den, men på kartan ser den kul ut.

Min tänkta tur är att följa leden från Kittelfjäll till sjöarna Rissjön och Nedre Bleriken till Blerikenstugan. Så långt kom vi vid besöket 1985. Härifrån kan man göra utflykter till Risfjället (1385m) och offerstenen i Offerskalet norr om Risfjället. Från stugan går man vidare genom Trollskalet. Jag tog en snabbtitt i Trollskalet 1985, det såg spännande ut. Ner till sjön Gailahjaure, där det ska finnas en offersten. Följer fjällen söderut, och sedan österut till kullen Vallegietje. Detta för att få en vy över myrmarkerna i öster, och fjällen i väster. Fortsätter till glaciärdalen mellan Marsfjället och Gakkenkaise. Rundar Gakkenkaise och går genom den trånga dalen väster om Ortsen. Därifrån är det troligen rätt lätt att gå upp på Marsfjället. Om man går nordost kommer man till Djupbäckens kanjon, vad jag läst om och sett bilder på verkar den imponerande. Tillbaka till Kittelfjäll.
Hoppas att jag någon gång kan göra min tankevandring.