Sammanfattning av Sarek vandringar

Tur karta

1981 | 1982 | 1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007

1981, 24-31 augusti
Saltoluokta - Sitojaure - Aktse - Rapadalen - Snavvavagge - Skarja - Ruotesvagge - Padjelantaleden - Änonjalme/Ritsem
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Saltoluokta Sitojaure 19 Kungsleden
2 Sitojaure Aktse 11 Kungsleden
3 Aktse Rapadalen 29 Båt genom deltat
4 Rapadalen Rapadalen 0 Sjuk
5 Rapadalen Skarja 17 Via Snavvavagge
6 Skarja Ruotesvagge 17
7 Ruotesvagge Padjelantaleden 18
8 Padjelantaleden Änonjalme/Ritsem 10 Båt Änonjalme - Ritsem
1982, 18-31 augusti
Kvikkjokk - Pårek - Ivarlako - Jeknavagge - Kaskavagge - Sarvesvagge - Neterieppevagge - Alkavagge - Kuopervagge - Nasasvagge - Alkajaure - Njåtjosvagge - Säkok - Pårek - Kvikkjokk
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Kvikkjokk Vallasjauratjah 13
2 Vallasjauratjah Ivarlako 12
3 Ivarlako Jeknavagge 11
4 Jeknavagge Jeknavagge 0 Regn
5 Jeknavagge Sarvesvagge 9 Via Kaskavagge
6 Sarvesvagge Rapaselet 10 Dagsutflykt
7 Sarvesvagge - Ö Sarvesvagge - V 12
8 Sarvesvagge Alkavagge 12 Via Neiterieppevagge
9 Alkavagge Koupervagge 18
10 Kuopervagge Alkajaure 14 Via Nasasvagge
11 Alkajaure Njåtjosvagge 21
12 Njåtjosvagge Säkokjåkkå 18
13 Säkokjåkkå Njakajåkkå (Kungsleden) 16
14 Njakajåkkå (Kungsleden) Kvikkjokk 6 Kungsleden
1985, 23-29 augusti
Kvikkjokk - Pårek - Säkok - Luottolako - Näitevagge - Lullihavagge - Pårtejekna - Ivarlako - Huornatj - Kvikkjokk
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Kvikkjokk Pårek 17
2 Pårek Ruopsokjåkkå 15 Via Säkok
3 Ruopsokjåkkå Ruopsokjåkkå 0 Regn
4 Ruopsokjåkkå Nåitevagge 15 Via Luottolako
5 Nåitevagge Kåtokvagge 16 Via Lullihavagge/Pårtejekna
6 Kåtokvagge Stuor Tata(Kungsleden) 23 Via Ivarlako/Huornatj
7 Stuor Tata(Kungsleden) Kvikkjokk 11 Kungsleden
1986, 22-30 augusti
Saltoluokta - Sitojaure - Skierfe - Jåkåtjkaskalako - Sitojaure - Pastavagge - Piela - Kukkesvagge - Sjnuftjutis - Ritsem
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Saltoluokta Sitojaure 19
2 Sitojaure Jåkåtjkaskalako 17 Via Skierfe
3 Jåkåtjkaskalako Jåkåtjkaskalako 0 Regn och dimma
4 Jåkåtjkaskalako Sitojaure 14
5 Sitojaure Pastavagge 9
6 Pastavagge Pierik 17
7 Pierik Kukkesvagge 17
8 Kukkesvagge Sjnuftjutis 22
9 Sjnuftjutis Änonjalme/Ritsem 7 Båt Änonjalme - Ritsem
1987, 28 juli- 5 augusti
Ritsem - Sjnjuftjutis - Ruotesvagge - Sierkavagge - Ritsem
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Ritsem/Änonjalme Vuojatätno 4 Båt Ritsem - Änonjalme
2 Vuojatätno Sjnuftjutis 9
3 Sjnuftjutis Routesvagge 7
4 Routesvagge Routesvaratj 5
5 Routesvaratj Routesvaratj 0 Regn
6 Routesvaratj Sierkavagge 9
7 Sierkavagge Kisurisrieppejåkåtj 8
8 Kisurisrieppejåkåtj Padjelantaleden 8
9 Padjelantaleden Änonjalme/Ritsem 7 Båt Änonjalme - Ritsem
1990, 22-29 augusti
Ritsem - Sjnuftjutisjåkkå - Spietjaujåkkå - Kuopervagge - Alkajaure - Njåtjosvagge - Ruopsojåkkå - Pårek - Kvikkjokk
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Ritsem/Änonjalme Sjuftjutisjåkkå 13 Båt Ritsem - Änonjalme, Padjelantaleden
2 Sjuftjutisjåkkå Spietjaujåkkå 9
3 Spietjaujåkkå Kuopervagge 10
4 Kuopervagge Alkajaure 15
5 Alkajaure Njåtjosvagge 19
6 Njåtjosvagge Ruopsojåkkå 9
7 Ruopsojåkkå Pårek 19 Via Säkok
8 Pårek Kvikkjokk
1991, 20-28 augusti
Kvikkjokk - Tarraure - Såmmarlappa - Tarraluoppal - Låptåvakkjaure - Kåbrekjauratj - Puoites - Ruonaskårså - Vallevare - Kvikkjokk
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Kvikkjokk Tarraure 15 Båt Kvikkjokk - Tarraure, Padjelantaleden
2 Tarraure Såmmarlappa 15 Padjelantaleden
3 Såmmarlappa Tarraluoppal 16 Padjelantaleden
4 Tarraluoppal Låptåvakkjaure 6
5 Låptåvakkjaure Kåbrekjauratj 6
6 Kåbrekjauratj Puoites 8 Utflykt till Kåbrek
7 Puoites Ruonaskårså 5
8 Ruonaskårså Vallevare 13
9 Vallevare Kvikkjokk 10 Båt Kvikkjokk
1994, 29 juni- 6 juli
Ritsem - Sjnuftjutisjåkkå Routesvagge - Sierkavagge - Låddejåkkå - Pårka - Stuor Titer - Staloluokta
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Ritsem/Änonjalme Sjnuftjutisjåkkå 16 Båt Ritsem - Änonjalme
2 Sjnuftjutisjåkkå Routesvagge 9
3 Routesvagge Sierkavegg 13
4 Sierkavagge Låddejåkkå 12
5 Låddejåkkå Pårka 12
6 Pårka Stuor Titer 9
7 Stuor Titer Staloluokta 6 Utflykt till Stuor-Titer
8 Staloluokta Ritsem Helikopter
1995, 18-23 juli
Suorva - Kukkesvagge - Alkavagge - Alajaure - Staloluokta
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Suorva Njabbejåkkå 9
2 Njabbejåkkå Kukkesvagge 15
3 Kukkesvagge Kuopervagge 18 Via Skarja
4 Kuopervagge Alkajaure 20 Via Alkavagge
5 Alkajaure Pållaurjåkkå 21
6 Pållaurjåkkå Staloluokta/Ritsem 8 Padjelantaleden, helikopter till Ritsem
1996, 12-18 juli
Saltoluokta - Kuotekvagge - Sitoätno - Kukkesvagge - Kassalako - Sjnuftjutis - Ritsem
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Saltoluokta Muorkatjauratjah 13 Kungsleden
2 Muorkatjauratjah Sitoätno 18 Via Kuotekvagge
3 Sitoätno Lulep Nientojåkåtj 9
4 Lulep Nientojåkåtj Tjeurajåkåtj 14 Kukkesvagge
5 Tjeurajåkåtj Suottasjaure 17 Via Kassalako
6 Suottasjaure Sjnuftjutis 17
7 Sjnuftjutis Änonjalme/Ritsem 8 Båt Änonjalme - Ritsem
1997, 16-17 juli
Ritsem - Kallaktjåkkå - Vakkotavare
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Ritsem Raivajåkkå 20
2 Raivajåkkå Vakkotavare (Kungsleden) 20
2000, 8-14 augusti
Saltoluokta - (Pastavagge) - Kvikkjokk
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Saltoluokta Autsutjvagge 6 Kungsleden
2 Autsutjvagge Pastavagge (Kungsleden) 13 Båt Sitojaure stugan - Rinim
3 Pastavagge Rinim 4 Storm - tältet skadat
4 Rinim Laituare 9 Båt Rinim-Svine, Laitaure
5 Laitaure Ritak 10 Kungsleden
6 Ritak Stuor-Tata 13 Kungsleden
7 Stuor-Tata Kvikkjokk 10 Kungsleden
2001, 21-30 augusti
Suorva - Vuosskelvagge - Guhkesvagge - Ruohtesvagge - Guohpervagge - Njierek - Padjelanta trail - Änonjalme
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Suorva Jiertajavrre 2 Sen ankomst
2 Jiertajavrre Vuosskeljavrre 10
3 Vuosskeljavrre Lulep Gassavarasj 15
4 Lulep Gassavarasj Ruohtesvagge 16
5 Ruohtesvagge Skarja 18
6 Skarja Gasska Låvdakruvtasj 16
7 Gasska Låvdakruvtasj Njierekjavrre 13
8 Njierekjavrre Padjelantaleden (Tsågahavrre) 12
9 Padjelantaleden (Tsågahavrre) Padjelantaleden (Bäck från Ahkka) 16 Padjelantaleden
10 Padjelantaleden Änonjalme 6 Båt Änonjalme - Ritsem
2002, 7-14 augusti
Änonjalme - Vaisaluokta - Vuossjevagge - Gålokbuollda - Biernnaskåhppe - Hellemobotn - Rautojaure - Vaisaluokta
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Änonjalme Vaisaluokta 6 Sen ankomst
2 Vaisaluokta Gålokbuollda 14
3 Gålokbuollda Biernnaskåhppe 16
4 Biernnaskåhppe Suollagajåhkå + Hellemobotn 2+18 Dagsutflykt mot Hellemobotn
5 Suollagajåhkå Rautojaure 14 Nordkalottleden
6 Rautojaure Vaisaluokta 13 Nordkalottleden
7 Vaisaluokta Gällivare . På väg hem
8 Gällivare Hem - På väg hem
2003, 29 juli -7 augusti
Staloluokta - Viejevagge - Tarraluoppal - Vassjajavratja - Tuoddar - Staloluokta
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Staloluokta  Viejevagge N 7 Helikopter frå Ritsem
2 Viejevagge N Viejevagge S 7 Regn på förmiddagen
3 Viejevagge S  Riggoajvejåhkå 14  
4 Riggoajvejåhkå Vassjajavratja 8 "Värmeslag"
5 Vassjajavratja Vassjajavratja 10 Dagsutflykt till Vassjabakte
6 Vassjajavratja Unna Duottarjavrre 13 Via Duottartjåro
7 Unna Duottarjavrre Staloluokta 21 Padjelantaleden
8 Staloluokta Staloluokta 2 Helikopter till Ritsem
2004, 10 - 20 augusti
Staloluokta - Njallajávrásj - Tjågnårisskájdde - Álájávrre - Staloluokta
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
Ditresan Hemmet Gällivare - Flyg till Lapland airport
1 Staloluokta Njallajávrásj 7 Buss till Ritsem, helikopter från Ritsem
2 Njallajávrásj Tjågnårisskájdde 18 Ont i halsen
3 Tjågnårisskájdde Tjågnårisskájdde - Sjuk
4 Tjågnårisskájdde Tjågnårisskájdde - Sjuk
5 Tjågnårisskájdde Tjågnårisskájdde - Sjuk
6 Tjågnårisskájdde Álájávrre 10 Något bättre
7 Álájávrre Staloluokta 18
8 Staloluokta Kvikkjokk - Helikopter till Kvikkjokk
9 Kvikkjokk Jokkmokk - Buss till Jokkmokk
Hemresan Jokkmokk Hemmet - Buss till Gällivare, flyg till Sturup
2007, 14 - 23 augusti
Staloluokta - Bållávrjåhkå - Duottarjávrre - Tjågnårisskájdde - Miellädno - Låddejåhkå- Njierek - Kisurisstugan - Änonjalme- Ritsem
Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
Ditresan Hemmet Gällivare - Flyg till Lapland airport
1 Staloluokta Bållávrjåhkå 7 Buss till Ritsem, helikopter från Ritsem
2 Bållávrjåhkå Tjågnårisskájdde 18 Via Duottarjávrre
3 Tjågnårisskájdde Miellädno 7 Ont i halsen
4 Miellädno Låddejåhkå 11 Förkyld
5 Låddejåhkå Padjelantaleden (Loadásj) 14 Förkyld
6 Padjelantaleden (Loadásj) Padjelantaleden (Loadásj) 0 Förkyld - vilodag
7 Padjelantaleden (Loadásj) Sjpietjavjåhkå 17 Via Njierik
8 Sjpietjavjåhkå Ritsem 12 Båt Änomjalme - Ritsem
Hemresan Ritsem Hemmet - Buss till Gällivare, flyg till Sturup