Vandringar i Sareks nationalpark och dess omgivningar, 1981-2007
| 1981 | 1982 | 1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 |
Gulvial

Lathyrus pratensis
Sarek
10 - 20 augusti 2004

Staloluokta - Njallajávrásj - Tjågnårisskájdde - Álájávrre - Staloluokta, 55 km

Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Hem Gällivare - Ditresa, flyg
2 Gällivare Njallajávrásj 7 Buss Ritsem,Helikopter Staloluokta
3 Njallajávrásj Tjågnårisskájdde 18 Ont i halsen
4-6 Tjågnårisskájdde Tjågnårisskájdde - Sjuk
7 Tjågnårisskájdde Álájávrre 10 Något bättre
8 Álájávrre Staloluokta 18 Ännu bättre
9 Staloluokta Kvikkjokk 2 Helikopter till Kvikkjokk
10 Kvikkjokk Jokkmokk - Buss till Jokkmokk
11 Jokkmokk Hem - Buss Gällivare, flyg hem