Vandringar i Sareks nationalpark och dess omgivningar, 1981-2007
| 1981 | 1982 | 1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 |
Lappvide

Salix lapponum
Sarek
14 - 23 augusti 2007

Staloluokta - Bållávrjåhkå - Tjågnårisskajdde - Miellädno - Låddejåhkå - Vuojatädno - Njierek - Sjpietjavjåhkå - Änonjalme, 86 km

Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Hemmet Gällivare - Flyg Gällivare
2 Gällivare Bållávrjåhkå 7 Buss Ritsem, Helikopter Staloluokta
3 Bållávrjåhkå Tjågnårisskajdde 18 Via Duottarjávrre
4 Tjågnårisskajdde Miellädno 7 Halsont
5 Miellädno Låddejåhkå 11 Halsont/förkyld
6 Låddejåhkå Vuojatädno 14 Förkyld
7 Vuojatädno Vuojatädno 0 Vilodag
8 Vuojatädno Sjpietjavjåhkå 17 Via Njierek
9 Sjpietjavjåhkå Ritsem 12 Padjelantaleden
10 Ritsem Hem Flyg från Gällivare