Tyringe kyrka

Skåneleden
Nord-Syd

Prästtorpasjön - Slättaröd
19 april 2009

Anslutande etapper:
Slättaröd - Maglö
Frostavallen - Prästtorpasjön


Halv elva ställer jag bilen på parkeringsfickan utmed vägen vid den östra delen av Prästtorpasjön. Det står redan en bil där. Sedan går jag västerut på vägen utmed sjön fram till Skåneleden. Tar norrut, "Lillsjödal 16km" står det på en visare, in på en skogsväg omgiven av ung granskog, med inslag av lövträd. Snart visas jag in på en stig i granskog, passerar ett granplantage, genom ett stengärde. Det fins flera vita och gula pilar, till vad vet jag inte. Over ett hygge är ledmarkeringarna på stolpar nerslagna i marken. Kommer in i en lövskog, en bergknalle reser sig upp bland träden. Fortsätter genom grandunge. En duva kuttrar när jag kommer ut på en liten skogsväg.  På en lövkulle tronar en stor sten. Skogsvägen blir större. "Hingebjär" står det där jag kommer ifrån. Det är kyligt, tar på mig en tröja. Går förbi blöta marker, genom granskog. Vid en granplantering är ett jakttorn modell lyx, den har ett bra tak. Det är helt tyst. Vägen går rakryggat genom granskogen. Kommer fram till ett vägskäl: Dejelyckan - Rumpan, står det på vägvisare. Jag går dit Rumpan pekar. Det är ståtliga raka granar. Vid en vändplan är två myrstackar, som börjar vakna till liv, och ett stenröse.

Det är knöligt, sönderkört, och lite blött på en sorts skogsväg. Det blir bättre när vägen blir till stig i en risig, gles och småkullig lövskog. En humla surrar, i övrigt är det helt tyst. Det är knappt synliga ledmarkeringar. Ett träd ligger över stigen. Går genom ett stengärde, och kommer in på en grässtig med ljung och i en smal strimla av en granplantering.  Därbortom lövskog. Ledmarkeringarna är på stolpar. Björkriset börjar vilja knoppa ut. Kommer fram till en skogsväg genom granskog, här är det bättre med ledmarkeringarna. Efter en vändplan blir det en bättre skogsväg, kapat virke ligger utspritt i granskogen. Vägen lämnar granskogen och omges istället av lövskog. En skogsmaskin står parkerad vid några byggnader.

En bom spärrar vägen. En talgoxe sjunger för fullt. Utmed vägen är några hus, troligen sommarhus. Ett av dem håller på att expanderas. En risig cykel lutar trött mot ett lika trött skjul. Längre bort är en glänta, troligen ett kärr. Nu blir det för varmt, tröjan åker av. Vitsipporna tycker inte så, de har ännu inte vaknat och öppnat sig. Kommer ut på en asfalterad landsväg. Intill vägen står en murstock i resterna av en husgrund. På en metallplatta är det stansat "13 Blind-Otto". Vem, varför? Kunde gott ståt lite mer. Molnen visar en tendens på att vilja ge sig av. Går in på en liten väg, snabbt tas jag in på en stig i lövskog. En spångbro över en bäck. Till höger om mig har jag hus och hagar. Till vänster i skogen är en stor rotvälta. Passerar ett stengärde. Vitsipporna börjar vakna upp.

Svänger nittio grader vänster med granskog till höger om mig och löv till vänster. Det är en skön stig att gå på, får lövskog på bägger sidor, och det går något nerför. Tar höger utmed en sänka som också är en kraftledningsgata. Korsar gatan, där det är mycket sly. En björk har lagt sig över stigen. En fascinerande rotvälta. Hoppar på stenar över en mindre bäck, hoppar över hästspillning. Grässtigen passerar en granplantering, sedan en kort sträcka på en skogsväg innan jag kommer ut på grusvägen mellan Tjörnarp och Slättaröd. Tar vänster mot Slättaröd. Invid vägen står ett kamuflerat jakttorn. Går förbi gran och björk. Ute i en hage under en ek ligger svarta får. Det är vackra hagmarker. Kvart i ett är jag i Slättaröd. En liten by med några hus och gårdar.

Ser trevligt ut, men några fallfärdiga lador stör. Smala grusvägar, fina hagmarker, och stengärden. Sätter mig vid ett stengärde inne i en hage söder om byn och äter lunch. Solen skiner, tillvaron känns bra. Intill mig är något som liknar en fädrift, något igenväxt. Det enda fä som gått där på länge är nog jag. Åt andra hållet kan jag se in i hagmarker med enstaka träd. Jag sliter mig från platsen och vandrar tillbaka. Jag tar en kaffepaus på toppen av klippan i skogen. Sitter på en fallen trädstam och ser ut över skogen som väntar på sommartider. Halv fyra är jag tillbaka vid bilen.

Innan jag kör hemåt går jag för att hälsa på Prästtorpasjön. En stig leder bort från sjön, jag följer den och en bäck till en grusväg. Där är en skylt i skogen vid bäcken: "7 Kvarnplats". Någon kvarn ser jag inte, men sten och strukturer påminner om en. Var hittar man mer information? Vilken sorts kvarn? När? Inget svar. Går tillbaka. En fågel visslar, från andra sidan sjön kommer ett svar.

Bergknalle

Jakttorn

Granar

Grässtig

13 Blind-Otto

Skön stig

Grässtigen

Hagmarker