Vandringar i Jotunheimen och dess omgivningar
| 1988 |
Vandra i Jotunheimen - dagbok 1988 - Fotoalbum
Fältgentiana

Gjendesjö

Gjendesjö, tillbakavy

Västra Gjendesjö

Storådalen

Besök i Storådalen

Urdadalen

Norra Urdadalen

Mot Visdalen

Visdalen

Skautflyi

Veobreen

Bro vid Glitterheim

Russvatnet

Tillbakavy

Gjendesjö