Södra Åsums kyrka

Skåneleden
Österlen

Väg 13 - Fyledalen
16 mars 2008

Anslutande etapper:
Fiskarehus - Väg 13
Fyledalen - Vanstad


Tio över elva går jag och en kvinna av bussen vid hållplats Sövdeborgskorset. Kvinnan går vägen mot Tågra. Jag går söderut utmed väg 13. En hare skyndar över vägen. Det är en tio minuters rask promenad fram till Betlehemsvägen, skogsvägen där Skåneleden går bort till Fyledalen. Vid skogsvägen är det plats för att parkera en bil. Vid mitt förra besök låg det fullt med sopor här, de är borta nu. Det har varit en grå höst som varat hela vintern, hoppade över vintern, och gått i över en lika grå vår. I dag är det den första söndagen med ett väder som inbjuder till en vandring.

Jag ger mig av på Betlehemsvägen, som till en början tar mig genom en lövskog där träden står nakna och väntar på att våren ska ta fart. Efter några hundra meter omsluts vägen i stället av granskog. Skogen har gallrats och det ligger mycket granris på marken, det luktar gott av gran. Det är helt tyst, ingen fågelsång, inte ens ett prasslande. Jag passerar Klockarbacksvägen, därefter delar sig vägen. Leden tar höger på en gräsväg genom lövskog.

Vägen går genom en grandunge, till vänster är det sedan en inhägnad med björksly. Högt upp seglar två vråkar. Det är ett småbulligt landskap, till höger syns en sänka inne i lövskogen. På vägen syns hovavtryck av en häst. I söder skymtar ett fält mellan stammarna. Granskog avlöser inhägnaden, mellan två stammar är en stor maroderad myrstack. Vägen blir småstenig. Jag får gran även till höger om mig, därinne är en ännu större och välbehållen myrstack. Raka ungdomliga bokstammar avlöser granstammarna. På avstånd hörs en hund skälla, en kråka svarar, hunden ylar tillbaka.

Vägen fortsätter över ett fält förbi Kumlaröds gård. En hund står i en rastgård och skäller. Fältet pryds av en minimal talldunge. Vägen svänger mot gården, leden lämnar vägen och fortsätter förbi ett uthus och vidare på en gräsväg mellan ung gran och ett fält. Ungbjörk avlöser fältet och vägen blir tydlig. Viltstigar leder in bland träden. Ett jakttorn påminner om faran med att passera över vägen. Skogen ger plats för en åker med utsikt mot Fyledalen. Årets första sånglärka öser sina toner över mig. Markvägen mynnar vid landsvägen förbi Eriksdal.

Jag följer vägen genom byn ner till dalbotten, som är en plan betesmark med en rännil till bäck i mitten. Vid avtaget mot Röddinge står en bil. En man står med en tubkikare och spanar in mot dalen. Jag frågar efter vad. "En stäppare" tycker jag han svarar. Förlåt? "Stäppörn" säger han tydligare. En sällsynt gäst från Asien. Jag känner mig dum och okunnig och går vidare längs vägen mot Vitabäckskällan. Hästhoven visar tröstande upp sitt gula huvud. Vid Vitabäckskällan slår jag mig ner vid rastbordet. Klockan har blivit ett och det är dags för lunch. Vid källan samlades bönderna 1180 och beslöt att göra uppror mot ärkebiskop Absalons skattepålagor och belägrade hans borg. Absalon slog ner upproret. I dag är det lugnare. Vitsippor och svalört har sänt ut förtrupper för att möta våren. Uppför backen kommer en kvinna på häst i sakta mak. En bil parkerar vid den förbommade vägen utmed dalsidan. Ingen går ur. Jag äter färdigt och återvänder nerför backen.

Efter en stund stannar jag och ser mig om. Ett par går ur bilen och slår sig ner vid rastbordet. De har nog väntat ut mig. Man söker ensamheten i naturen och inte mitt sällskap. Luften blir kyligare. I träden utmed markvägen från Eriksdal kvittrar och leker två talgoxar. Vid Kumlaröds gård skäller och ylar hundarna igen. Det är nog mot mig. Ljuden förstärks och mångdubblas av ekon. Det låter som en stor vargflock. Istället för att gå på landsvägen till busshållplatsen tar jag grusvägen förbi Sjöbo kaffestuga, en pittoresk och rödmålad stuga. Stugan är öppen och har en hel del gäster. Jag är inte kaffesugen och går förbi. På en kulle står en pigg svart Highland cattle. Vi får en trevlig pratstund, fastän det är bara jag som pratar. En kvinna kommer gående på grusvägen från ett hus, det är hon som gick av bussen i morse. Under tystnad går vi i gåsmarch till busshållplatsen. Det enda som hörs är lärkans drill. Tio i fyra går jag och en kvinna på bussen vid hållplats Sövdeborgskorset.

17 mars. I dag kom vintern till Skåne. Blåsigt, nollgradigt, och snö. Gårdagens vårkänslor är som bortblåsta.

Betlehemsvägen

Efter vägskälet

Förbi inhägnaden

Skogsväg

Mellan bokskog och gran

Förbi Kumlaröd

Markvägen mot Eriksdal

Vitabäckskällan

Highland cattle