Sarek - Platser
Det är omöjligt att ge en fullständig berskrivning av alla platser i Sarek och dess omgivningar. På dessa sidor finns kortfattade beskrivingar av alla platser jag besökt. De är baserade på mina åsikter och erfarenheter, andra ger säkert annan information. Omständigheterna varierar, bra väder ger bra intryck, dåligt väder lämnar ett helt annat intryck. Beskrivningarna är begränsade i den meningen att de följer de vandringsrutter som jag gjort. Jag är inte så intresserad av att springa uppoch ner på alla topper, därför är inte mycket av toppbestigningar med. Jag är mer mer imponerad av ett berg som reser sig högt ovanför blomsterängar, eller att man står mellan berg och dal, med utsikt upp och ner. Det ger en känsla av att vara just så liten som man är.

Det sätt på vilket jag delat in platserna är bitvis rätt godtyckliga, ibland finns inte några naturliga gränser. Beskrivningarna illustreras med mina egna fotografier, i form av små bilder i fotoalbum och större i "bildspel".  En del fotografier är gamla och dåliga, men några av de senare årens bilder är lite bättre.

Ursprungligen är beskrivningarna skrivna på engelska, jag kommer efterhand att översätta dem till svenska. Jag hoppas att även de engelska versionerna kan vara till någon glädje tills dess jag har fått färdig den svenska.