Vandringar i Sareks nationalpark och dess omgivningar, 1981-2007
| 1981 | 1982 | 1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 |
Dag7: 25 augusti, Kåbrekjauratj - Puoites, 8 km

Sömnen har varit sådär, underlaget är något till hårt. Humöret stiger när man ser ut och det är strålande solsken. Dagen börjar med en tur upp på Kåbrek. Det är ingen hög höjd, 1167 m,  men utsikten in mot Sarek är hänförande. Ögonen panorerar från den övre U-formade delen av Njåtjosvagge, över Luottolako, Pårte, och åt söder öppnar  sig  Njåtjosvagge mot Tjuoltavagge. Det enda negativa är den kraftiga  vinden. På vägen tillbaka till tältet rundar vi sjön Kåbrekjauratj. Hela turen är lattvandrad och trevlig. Vi bryter lägret vid tolv, och går nerför den steniga sluttningen till Låptåvagge. Min vän får vatten i stöveln när han halkar ner i djup grop i bäcken från Låptåvakkjaure. Vi fortsätter uppe på Tjuoltakårså där det är plant och lättvandrat, mot Tjuoltajåkkå sluttar det brant ner. Det är en vidsträckt utsikt mot Tjuoltavagge. Vi tar sikte mot sjön Puoites. På vägen passerar vi en hel del mindre videsnår. Vid sjön är det knutigt och stenigt, men det är inget problem att hitta tältplats vid utflödet ur sjön. Det har varit en vacker dag, den nedgående solen skapar långa skuggor. Katastrof för min vän, hans godispåse är redan tom.

Tsatsa

Mot Puoites