Vandringar i Sareks nationalpark och dess omgivningar, 1981-2007
| 1981 | 1982 | 1985 | 1986 | 1987 | 1990 | 1991 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 |
Stjärnbräcka

Saxifraga stellaris
Sarek
21 - 31 augusti 2001

Suorva - Vuosskelvagge - Guhkesvagge - Ruohtesvagge - Guohpervagge - Njierek - Padjelantaleden - Änonjalme, 124 km

Dag Från Till Avstånd (km) Kommentar
1 Suorva Jiertajavrre 2 Ditresa
2 Jiertajavrre Vuosskeljavrre 10
3 Vuosskeljavrre Lulep Gassavarasj 15
4 Lulep Gassavarasj Ruohtesvagge (Nijak) 16
5 Ruohtesvagge (Nijak) Skarja 18
6 Skarja Lulep Låvdakruvtasj (Guohpervagge) 16
7 Lulep Låvdakruvtasj (Guohpervagge) Njierekjavrre 13
8 Njierekjavrre Padjelantaleden (Tsågahavrre) 12
9 Padjelantaleden (Tsågahavrre) Padjelantaleden (Bäck från Ahkka) 16
10 Padjelantaleden (Bäck från Ahkka) Änonjalme 6 Båt till Ritsem
11 Ritsem Hem - Hemresa